Kraj hostil konferenci o duševním zdraví

Udržování duševního zdraví, předcházení nemocem nebo zvládání potíží s pomocí sociální a zdravotní služby. O tom byla konference o duševním zdraví, která se ve čtvrtek 21. září konala v prostorách krajského úřadu. Kromě odborných pracovníků sociálních služeb se jí zúčastnil také Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro sociální oblast.

Hlavními tématy byla například statistická data z oblasti péče o duševní zdraví, kterým se věnoval Petr Winkler, ředitel Národního ústavu duševního zdraví, dále zvládání traumat, o kterých informoval Luděk Vágner z Life Balance Clinic, nebo vyhledání první psychologické pomoci, o tom mluvila Simona Dohnalová ze Střediska sociální prevence a David Dohnal, psycholog Hasičského záchranného sboru.

Akce se konala v rámci individuálního projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje“, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus. Konferenci organizačně zabezpečila společnost Mana.

Kraj hostil konferenci o duševním zdraví
Kraj hostil konferenci o duševním zdraví
Kraj hostil konferenci o duševním zdraví
Kraj hostil konferenci o duševním zdraví
Kraj hostil konferenci o duševním zdraví
Kraj hostil konferenci o duševním zdraví


Poslední změna 22. 09. 2023 13:12:37