Kontakty na Krajský úřad Olomouckého kraje a ministerstvo vnitra ve dny voleb

11. 10. 2017

Krajský úřad Olomouckého kraje

585 508 616 - stálá služba v průběhu hlasování
585 508 394 - stálá služba v průběhu hlasování
724 058 917 - Ing. Garláthy Peter
607 033 260 - Mgr. Koláčková Ľubica

Ministerstvo vnitra:

974 817 377
974 817 378


Poslední změna 11. 10. 2017 09:03:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje