Konference DESIGN FAIR

15. 10. 2019

Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu či systému. Vyžaduje proto jak technické, tak výtvarné schopnosti a znalosti a v současné době úzce souvisí také s propagací a reklamou. A dnes se stává žádaným povoláním.  Proto jsme uspořádali 9. 10. 2019 v konferenčních prostorách Hotelu Zámek ve Velké Bystřici konferenci kreativních oborů středních škol, které působí v Olomouckém kraji. Na konferenci s názvem Design fair byly budoucím studentům středních škol představeny možnosti oborů jako architektura, interiérový design, móda, průmyslový design a další. Kromě prezentace konkrétních středních škol byla na programu moderovaná panelová diskuze se zástupci vybraných škol a také s odborníky z praxe, kteří společně komentovali trendy a možnosti absolventů kreativních oborů na trhu práce.

Konferenci zahájil náměstek hejtmana Ladislav Hynek společně s vedoucím odboru školství a mládeže Mgr. Miroslavem Gajdůškem, MBA. Úvodní příspěvek konference na téma „Úloha designu v dnešní době“ přednesla Anna Šlapetová, členka Ateliér Design prostoru - ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. Následoval diskusní panel, kdy v cca 20 minutových blocích se představilo postupně 5 odborných škol, které vzdělávají žáky v různých na design zaměřených oborech společně s významným odborníkem z praxe. Moderovaná diskuse byla zaměřena na kompetence absolventa školy z pohledu přípravy a následně uplatnění na trhu práce a uskutečnila se v těchto duelech:

•             Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou (architektura) a Ing. arch. Pavel Pospíšil

•             Střední škola řezbářská Tovačov (interiéry) a designér Adam Tureček

•             VOŠ a SPŠ Šumperk (průmyslový design) a designér Filip Krampla

•             ART ECON Prostějov (fotografie, reklama) a fotografka Štěpánka Stein

•             Střední škola designu a módy, Prostějov (móda) a módní návrhářka Jitka Klett

V další části programu byla doc. PhDr. Hanou Marešovou, Ph.D., MBA (prorektorka pro strategické plánování a kvalitu) představena příprava nového vzdělávacího programu PdF UP Olomouc ve spolupráci s VŠB Ostrava se zaměřením na průmyslový design.

Závěr konference byl věnován vystoupením zástupců firem z Olomouckého kraje, pro které je problematika designu nedílnou součástí jejich činnosti.

Doprovodným programem konference byly workshopy škol, které prezentovaly ukázky odborných činností jednotlivých zainteresovaných škol a nabízely odborné diskuse, jak pro dospělé účastníky konference, tak pro pozvané žáky základních škol. Kromě výše uvedených škol svůj workshop připravila také Střední škola zemědělská a zahradnická z Olomouce se zaměřením na obor Umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Prezentace, program, fotografie a odkaz na záznam konference naleznete ve složce Pořádané akce.

gopr0329.jpg


Poslední změna 15. 10. 2019 12:09:14