Každoroční setkání zaměstnanců informačních center Olomouckého kraje

24. 04. 2017

Dne 11. 4. 2017 se uskutečnilo již tradiční pracovní setkání turistických informačních center Olomouckého kraje. Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů Krajského úřadu Olomouckého kraje jej letos nově uspořádalo ve spolupráci s Asociací turistických informačních center ČR.

Na padesát zaměstnanců turistických informačních center si mělo možnost zdokonalit dovednosti v oblasti soft skills, získat základní informace o autorském zákonu a vyměnit si cenné zkušenosti s kolegy.

Na závěr byla účastníkům zprostředkována komentovaná prohlídka na zrekonstruovaném a po deseti letech opět otevřeném zámku Kolštejn v Branné a rovněž jim byl představen nový hotel Chateau Goldenstein, v jehož prostorách setkání probíhalo.

IC
IC
IC


Poslední změna 24. 04. 2017 07:22:31