Intenzivní příprava na budoucí programové období 2014 – 2020 pokračuje

12. 03. 2014

V současné době pokračuje intenzivní příprava nového programu přeshraniční spolupráce na období 2014 – 2020. Přípravu zastřešuje Řídící orgán Programu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Národní orgán (Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky). Aktuálně je zpracováván návrh Programu, probíhá hodnocení ex-ante a strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Nový program připravuje bilaterální pracovní skupina Task Force, jejímiž členy jsou zástupci pěti českých krajů, včetně Olomouckého, a tří polských vojvodství, euroregionů a Řídícího a Národního orgánu.

V rámci Task Force pro přípravu nového Programu působí i podskupina pro Fond mikroprojektů, jejichž jednání se účastní zástupci všech českých a polských částí euroregionů zapojených do Programu.

Společný technický sekretariát v Olomouci vytvořil na webových stránkách Programu www.cz-pl.eu záložku „Nové období 2014 – 2020“, kde jsou zveřejňovány informace o budoucnosti územní spolupráce na česko-polské hranici a pozvánky na veřejné projednávání programového dokumentu a vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Záložka je průběžně aktualizována.


Poslední změna 12. 03. 2014 15:52:49