Hejtmanství má nový plán na rozvoj sportu

09. 10. 2019

Krajské zastupitelstvo na svém posledním zasedání schválilo Koncepci sportu Olomouckého kraje pro období let 2019-2023. Důležitý dokument představuje budoucnost sportovní oblasti v regionu a počítá s jejím promyšleným rozvojem.

„Součástí koncepce je akční plán. Ten zachycuje nejdůležitější cíle, kterých chceme dosáhnout. Jde třeba o důraz na podporu sportu dětí a mládeže,“ uvedl Petr Vrána, náměstek hejtmana pro oblast sportu a kultury.

Zhruba stostránkový dokument obsahuje podrobné informace o současném stavu sportovního prostředí v regionu, zaměřuje se na jeho přednosti i nedostatky. Koncepci chce kraj úzce propojit s dotační politikou, aby peníze na rozvoj sportu směřovaly tam, kde jsou nejvíce potřeba.

Koncepce staví na kvalitních datech, která jsme získali dotazníkovým šetřením na školách i mezi sportovci. Ze stejného důvodu jsme provedli i pasportizaci tělovýchovných a sportovních zařízení,“ dodal náměstek Vrána.

Celý dokument si zájemci mohou prohlédnout na webu OLKRAJ.CZ nebo přímo pod odkazem https://www.olkraj.cz/koncepce-rozvoje-telovychovy-a-sportu-v-olomouckem-kraji-cl-4127.html

Hejtmanství má nový plán na rozvoj sportu       Ilustrační foto


Poslední změna 09. 10. 2019 08:57:41