Hejtman přijal velvyslankyni Lucemburska

14. 04. 2014

Velvyslankyně Lucemburského velkovévodství v České republice Michèle Pranchère-Tomassini dnes zavítala do sídla Olomouckého kraje, kde ji přivítal hejtman Jiří Rozbořil.

Její Excelence přijela na zdvořilostní návštěvu s prvním tajemníkem velvyslanectví Frankem Bieverem. S hejtmanem diskutovali o participativní demokracii, volebních systémech a zodpovědnosti regionální samosprávy v České republice. Hejtman Rozbořil zdůraznil řešení regionálních problémů v rámci Asociace krajů České republiky, zmínil roli Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti inovací a přiblížil krajskou pozici ve strategickém rozvoji regionu.

V Olomouci velvyslankyně navštívila Kongregaci Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie, na programu má dále setkání s primátorem města Olomouc.

Michèle Pranchère-Tomassini se narodila 16. listopadu 1960 v Lucemburku, vystudovala filosofii na Sorbonnské univerzitě v Paříži. Pracovala na ministerstvu zahraničí v Lucemburku, zastávala post velvyslankyně v Japonsku nebo na Stálém zastoupení u Spojených národů a mezinárodních organizací v Ženevě. Od roku 2012 je velvyslankyní v České republice a současně nerezidentní velvyslankyní pro Estonsko, od roku 2013 i nerezidentní velvyslankyní pro Ukrajinu.

Pranchère-Tomassini je nositelkou Řádu za zásluhy Velkovévodství lucemburského a důstojníkem Řádu dubového věnce Velkovévodství lucemburského.

web.jpg
web-8.jpg
web-6.jpg
web-4.jpg
web-5.jpg
web-3.jpg
web-2.jpg


Poslední změna 14. 04. 2014 14:27:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje