Fond na podporu zaměstnanosti mladých lidí

19. 05. 2017

Kancelář finančních mechanismů v Bruselu vyhlásila v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 výzvu na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Fond je určen zejména na podporu mezinárodních projektů, které prosazují udržitelnou a kvalitní podporu zaměstnanosti této cílové skupiny a je zaměřen na tři oblasti: 1. inovace, 2. transfer know-how a přenos dobré praxe, 3. analýza a výzkum.

Alokace Fondu činí 60 milionů eur (přibližně 1,62 mld. Kč). Minimální výše grantu činí 1 mil. eur (27 mil. Kč), přičemž budou upřednostňovány spíše větší projekty. Oprávněnými žadateli jsou instituce ze všech 15 přijímajících zemí EHP a Norských fondů, včetně ČR, dále Irsko, Španělsko a Itálie. Projektová konsorcia musí být složena z institucí alespoň dvou zemí, přičemž hlavní partnerská organizace musí pocházet z přijímajícího státu.

Cílovou skupinou Fondu jsou mladí lidé ve věku 15-29 let, s důrazem na věkovou kategorii 25-29 let. Fond je především určen dlouhodobě nezaměstnaným, nedostatečně kvalifikovaným, etnickým minoritám včetně Romů, pracovně nezpůsobilým lidem, matkám pečujícím o děti, žadatelům o azyl a mentálně či zdravotně hendikepovaným lidem. Konečný termín pro předkládání projektových žádostí je 1. srpen 2017.

Více informací o výzvě a postupu předkládání žádostí naleznete zde.  

 


Poslední změna 19. 05. 2017 07:36:47