Důvěryhodná komunikace

16. 01. 2023

Elektronické podpisy

Úskalím elektro­nické komuni­kace bývá nízká důvěry­hodnost. Elektro­nické podpisy dokazují, že jsme zprávu odeslali opravdu my, a že po cestě nebyla nijak změněna. Ale pozor! Pojem „elektronický podpis“ může být pro mnoho uživatelů matoucí. Jedná se třeba o naskenovaný vlastno­ruční podpis, podpis na tablet pomocí elektro­nického pera, zakliknutí políčka „souhlasím“, opisování SMS kódu.  ­Pojďme se na to podívat blíže.

Prostý el. podpis

Jedná se o všechny metody výše uvedené. Tedy například zmíněný naskenovaný podpis přiložený k dokumentu. Je to známá praxe, která podle právních výkladů postačuje i pro uzavírání smluv. Problém je, že takový podpis je snadné z dokumentu vyjmout a libo­volně zneužívat. Pokud bychom takový podpis chtěli použít například pro oficiální komunikaci s českými úřady, nepochodíme.

Zaručený el. podpis s kvalifikovaným certifikátem

kvali­fikovaný certifikát si pořizujeme u tzv. certifi­kační autority, která při vydávání certifikátu důkladně ověřuje naši identitu oproti dokladům. Certi­fikační autority, mezi které patří například Česká pošta může ověřit jeho pravost. Pokud bychom tento podpis chtěli použít pro oficiální komunikaci s českými úřady, pochodíme dobře. Nevýhoda podpisu ale zůstává. Certifikát, tedy „propiska“, může být odcizen.

Kvalifikovaný el. podpis

Nejvyšší úroveň elektro­nického podpisu. Není technicky možné ho z karty odcizit. Samotná karta navíc k podpisu nestačí. Kartu připojujeme ke svému zařízení až v momentě, kdy se chceme podepsat. A podobně jako při placení platební kartou potřebujeme znát PIN.  Tento typ elektro­nického podpisu můžeme použít pro oficiální komunikaci s českými úřady.

Datová schránka

Datová schránka slouží k odesílání a přijímání důvěryhodných zpráv, tzv. datových zpráv. Při zřizování schránky se ověřuje identita žadatele, budoucího vlastníka. Proto má datová zpráva odeslaná datovou schránkou stejnou právní sílu jako zaručený elektronický podpis s kvali­fikovaným certifikátem. E-mailem opatřeným náležitým elektro­nickým podpisem lze komunikovat přímo s konkrétním úředníkem, pomocí datové schránky lze komunikovat jen s celým úřadem jako celkem.

Více informací o bezpečné komunikaci:

https://osveta.nukib.cz/mod/page/view.php?id=2211#okruh4

 


Poslední změna 16. 01. 2023 11:20:50