Druhé jednání pracovní skupiny na Univerzitě Palackého v Olomouci

26. 07. 2023

Za účasti náměstka hejtmana Ing. Jana Šafaříka, MBA a radního Ing. Petra Lyska proběhlo v pořadí druhé jednání Pracovní skupiny Energetika RSK OK. Setkání se uskutečnilo 20. 7. 2023 pod vedení předsedy Ing. Ondřeje Grohara v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Odborníci z řad obcí, místních akčních skupiny, firem a podnikatelských subjektů, univerzitního a neziskového sektoru a dalších se sešli měsíc po prvním jednání a ustavení pracovní skupiny.

Hlavním bodem program byla řízená diskuse ke stanovení pěti klíčových témat, kterým se budou členové pracovní skupiny detailně věnovat. Obsahem příštích setkáních Pracovní skupiny Energetika RSK OK bude mimo jiné platforma komunitní energetiky s úzkou provazbou na agregaci flexibility, ukládání energií (PVE, vodík, apod.) v Olomouckém kraji, krajská energetická agentura, pilotní projekty v oblasti energetiky s podporou Olomouckého kraje a krajské tržiště – certifikáty obnovitelných zdrojů energie.

Další jednání pracovní skupiny se uskuteční nejpozději v září 2023. Bližší informace o RSK OK a jejích pracovních skupinách jsou uvedeny na stránkách www.olkraj.cz/partnerstvi

Pracovní skupiny Energetika RSK OK
Pracovní skupiny Energetika RSK OK
Pracovní skupiny Energetika RSK OK


Poslední změna 26. 07. 2023 11:44:43