Dotazník pro cyklisty. Pokud jezdíte rádi na kole, můžete se zapojit do rozvoje cyklistiky v Olomouckém kraji

08. 08. 2016

Olomoucký kraj se obrací na cyklisty, ať už pravidelné nebo cykloturisty, s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku. Výstupy z ankety budou zapracovány do strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji“. Dokument zmapuje aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Olomouckém kraji. Současně s tím budou navržena krátkodobá a dlouhodobá opatření, která umožní další efektivní rozvoj cyklistiky na území Olomouckého kraje.

Dotazník je dostupný online zde.

Děkujeme za váš čas, ochotu a zapojení se do průzkumu.

Dotazník pro cyklisty. Pokud jezdíte rádi na kole, můžete se zapojit do rozvoje cyklistiky v Olomouckém kraji


Poslední změna 08. 08. 2016 10:57:58