Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast

07. 05. 2014

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/39/66/2014 ze dne 30. 4. 2014 schválila navýšení oblasti podpory poskytování sociálních služeb v rámci Dotačního programu Olomouckého kraje pro sociální oblast o 6 mil. Kč. Na podporu poskytování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi má tedy Olomoucký kraj ve svém rozpočtu připraveno celkem 10 mil. Kč. Výše příspěvků z tohoto programu jednotlivým poskytovatelům bude projednávána na zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v září 2014.


Poslední změna 07. 05. 2014 11:58:14