Cyklistické stezky odnikud nikam jsou minulostí

22. 02. 2018

Cyklostezky, které začínají nebo končí na okraji města či v poli bez toho, aby na ně navázala další spojnice, díky níž by se lidé bezpečně dostali tam, kam potřebují. Narazil na ně už zřejmě každý kolař. Olomoucký kraj teď přišel s řešením, jak podobným nekoncepčním projektům zabránit.

„Naším cílem je dostat na kola co nejvíce lidí a k tomu potřebujeme kvalitní a hlavně provázané cyklistické trasy,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Sladit jednotlivé cyklostezky tak, aby byly vzájemně propojené, ale není jednoduché.

Nechali jsme si proto zpracovat koncepci rozvoje cyklistické dopravy, která mimo jiné počítá se zřízením pozice krajského cyklokoordinátora. Ten dohlédne na to, aby veškeré aktivity, které souvisí se zpracovanou koncepcí, na sebe hladce navazovaly,“ doplnil Radek Dosoudil, vedoucí Odboru strategického rozvoje krajského úřadu.

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy řeší provázanost místních, regionálních i nadregionálních cyklistických tras, zpracování informačního systému cyklotras v kraji a obsahuje také návrh opatření ke zvýšení využití cyklostezek jako alternativního způsobu dopravy.

Hejtmanství investuje do podpory kolařů milióny korun ročně. Nedávno například navýšilo o další tři milióny korun program na podporu rekonstrukcí a výstavby cyklostezek.

Cyklistické stezky odnikud nikam jsou minulostí


Poslední změna 22. 02. 2018 09:24:15

© Krajský úřad Olomouckého kraje