Cena „SRDCE PRO REGION“

20. 10. 2016

Vydavatelství KAM po Česku se rozhodlo u příležitosti 10. výročí existence redakce založit po dohodě s regionálními zástupci cestovního ruchu a ve spolupráci s Asociací turistických informačních center České republiky cenu SRDCE PRO REGION.

Záměrem je ocenění regionálních osobností, které se v minulosti zasadily o rozvoj, popularizaci a propagaci dané turistické oblasti, regionu nebo stály u zrodu významného produktu v oblasti cestovního ruchu. Měla by být připomenutím i poděkováním lidem, kteří díky svému nezměrnému úsilí stáli u zrodu turismu v České republice, ale dnes se na ně již téměř zapomnělo.

Cena bude udělena v roce 2016 celkem 14krát, vždy jednomu zástupci z každého kraje České republiky. Ocenění budou postupně zveřejňováni jak v magazínu KAM po Česku, tak i v pomyslné síni slávy na portálu www.kampocesku.cz v sekci Srdce pro region.

Srdce pro region – Olomoucký kraj

Ocenění získal na návrh redakce KAM po Česku a Asociace turistických informačních center České republiky pan RNDr. Ivan Marek. Jmenovaný byl jedním z hlavních propagátorů cestovního ruchu města Olomouc i regionu.

Řada tištěných publikací a digitálních nosičů, které za dlouhou dobu svého působení vytvořil, získala desítky ocenění doma i v zahraničí. V průběhu roku 2005 to byl právě on, kdo v rámci své agentury navrhl strategii fungování a zásady marketingové komunikace pro Olomouc region Card, jež se stala postupem času nejlepším produktem svého druhu v České republice.

Je autorem marketingových studií, přednáší na konferencích a stále platí za uznávaného odborníka v oblasti podpory rozvoje cestovního. Nikdy nedělal nic polovičatého, vše muselo být vždy stoprocentní. Ocenění bylo panu RNDr. Ivanu Markovi předáno v agentuře m-ARK Marketing a reklama 18. října 2016.

Cena „SRDCE PRO REGION“
Cena „SRDCE PRO REGION“
Cena „SRDCE PRO REGION“


Poslední změna 20. 10. 2016 10:04:49