Tiskové zprávy

09.04.2019 - Olomouc má nové Francouzské centrum

Stane se garantem a hybatelem frankofonního dění na univerzitní půdě. Bude ale sloužit i veřejnosti.

08.04.2019 - Kraj podpoří prodej kvalitních regionálních potravin

Na pořádání farmářských trhů i podporu regionálních produktů a služeb uvolní hejtmanství více než sedm set tisíc korun.

05.04.2019 - Kraj chystá novou koncepci tělovýchovy a sportu

Hejtmanství oslovilo obce, sportovní kluby i Univerzitu Palackého, aby získalo data pro první pasportizaci tělovýchovných zařízení v regionu.

04.04.2019 - Krize kolem SEFO zažehnána. Hejtman, ministr a Muzeum umění vyjednali dohodu

Ministerstvo kultury pomůže Muzeu umění s vypořádáním deset let starých smluvních vztahů, jež souvisí s projektem SEFO. Shoda panuje také ohledně vyhlášení nové architektonické soutěže.

04.04.2019 - Spojí se kultura se vzděláváním? Kraj otevřel zajímavou otázku

Zástupci ministerstva kultury, hejtmanství i zaměstnavatelů a pracovníků v kultuře diskutovali v rámci kulatého stolu.

02.04.2019 - Mohelnice a Lipová–lázně uspěly se svými weby ve finále Zlatého erbu

Ve svých kategoriích obsadily druhé místo.

02.04.2019 - Po kraji bezpečněji. Hejtmanství podpoří stavbu cyklostezek a přechodů

V obou dotačních programech kraj rozdělí celkem 21,5 miliónu korun.

01.04.2019 - Na cestu k pochopení si kraj posvítí modře

Olomoucké hejtmanství se opět zapojí do kampaně Česko svítí modře. Projekt upozorňuje na život lidí, kteří trpí autismem.

29.03.2019 - Spor ohledně SEFO. Hejtman Okleštěk jako mediátor už koná

Cílem hejtmana je urovnat komunikační „přestřelku“ a vrátit projednávání projektu ke konstruktivnímu dialogu.

29.03.2019 - Hejtmanství ocenilo nejlepší učitele

Olomoucký kraj letos pedagogické pracovníky vyznamenal už podeváté.

27.03.2019 - Kraj podpořil preventivní programy pro školáky

Ve středu 27. března se na Krajské hygienické stanici v Olomouci konal jeden z cyklů zdravotně preventivního programu pro žáky základních a studenty středních škol pod názvem „Buď HIV negativní – chraň své zdraví.“ Jednoho z kurzů se zúčastnil také náměstek hejtmana pro zdravotnictví Dalibor Horák.

26.03.2019 - Depozitář vědecké knihovny je v provozu. Stěhování knih potrvá čtyři měsíce

Náklady na stavbu přesáhly 121 miliónů korun.

© Krajský úřad Olomouckého kraje