Aktuální podpora z fondů EU i příprava na nové programové období

09. 04. 2024

Podpora z fondů EU i příprava na nové programové období, to byly hlavní témata již 28. zasedání Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK), která se sešla pod vedením předsedy a hejtmana Olomouckého kraje Ing. Josefa Suchánka a za účasti náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Radima Sršně, Ph. D.

Zástupci kraje, měst a obcí, podnikatelského sektoru, univerzity, místní akčních skupin, sdružení místních samospráv, svazu měst a obcí, Olomoucké aglomerace, Agentury pro podnikání a inovace, Ministerstva pro místní rozvoj a dalších organizací mimo jiné projednali a schválili Intervenční studii ORP Konice. Členové RSK OK podrobně diskutovali o možnostech podpory pro hospodářsky a sociálně ohrožená území a také o bariérách, které jsou nastaveny pro žadatele v národních a evropských dotačních programech.

V své prezentaci náměstek ministra Ing. Radim Sršeň, Ph. D. zmínil první jednání Výboru pro regionální politiku na vládní úrovni. Cílem je posílit koordinaci mezi jednotlivými resorty, aby ve svých aktivitách zohledňovaly dopady na regiony.

Dalším bodem programu byly informace z analýzy čerpání finančních prostředků z fondů EU v Olomouckém kraji za rok 2023, možnosti podpory z Národního plánu obnovy a také aktuální pozice Asociace krajů ČR k přípravě na nové programové období EU po roce 2028.

Další zasedání RSK OK se uskuteční ještě v prvním pololetí letošního roku.

RSK OK
RSK OK
RSK OK
RSK OK
RSK OK
RSK OK


Poslední změna 09. 04. 2024 09:17:57