Aktualizace Příručky pro příjemce – verze 6

01. 07. 2019

Aktualizovaná příručka pro příjemce a její přílohy ve verzi číslo 6 byla zveřejněna na stránkách programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Změna příručky pro příjemce navazuje na únorové vydání Metodického pokynu č. 1 Příručky pro příjemce. Aktualizace např. zohledňuje, že změny před podpisem právního aktu mohou být jen formálního charakteru nebo v případě vypracování Dodatku ke smlouvě/Změnového Rozhodnutí JS nevkládá aktualizované údaje do systému MS2014+, ale po nahrání Dodatku se údaje zaktualizují automaticky. Byla také doplněna informace, že výdaje na soupisce se přepočítávají kurzem platným v okamžiku 1. finalizace dané soupisky.


Poslední změna 01. 07. 2019 12:43:17