Aktualizace dat v katastru nemovitostí

08. 02. 2017

Dlouhodobě a ve větším měřítku než dosud začne Katastrální úřad pro olomoucký kraj zkvalitňovat záznamy v katastru nemovitostí. Katastrální operát obnoví jeho pracovníci novým mapováním a chystají také úplnou revizi údajů katastru.

Nové mapování je jednou z možných forem obnovy už zaznamenaných dat. Zjišťuje se při něm průběh hranic, druh a způsob využití pozemků i budov, a to za účasti jejich vlastníků. Nemovitosti jsou pak v terénu nově zaměřeny. Výsledkem je obnovený katastrální operát s výrazně vyšší přesností a kvalitou údajů. Před zápisem do katastru je operát vyložen na místně příslušném obecním úřadu k veřejnému nahlédnutí.

Při revizi údajů katastru se zjišťují nesoulady mezi evidovaným stavem katastru a situací v terénu – zejména v druzích a způsobech využití pozemků a stojících budovách. Neprovádí se žádná měření. Případné nesrovnalosti jsou odstraněny ve spolupráci s vlastníky a orgány státní správy a samosprávy na základě předložených listin, případně geometrických plánů.

Obě uvedené činnosti se ale neobejdou bez součinnosti s obcemi a státní správou. Při obnově novým mapováním se jedná zejména o vyhlašování obnovy, účasti v komisích zjišťování hranic a řízení o námitkách. Klíčová je role stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského půdního fondu a vodoprávních či silničních úřadů.

Bez ohledu na povinnosti uvedených subjektů, které jsou stanovené právními předpisy, je dobré si uvědomit, že tato činnost katastrálních úřadů zásadně přispívá nejen ke zvýšení přesnosti dat v katastru nemovitostí, ale také údajů potřebných pro rozvoj obcí – jako je územní plánování nebo investiční činnost.

 

REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU:

Katastrální pracoviště

Katastrální území

Obec

Zahájení

Dokončení

Hranice

Boňkov u Hranic

Potštát

2016

2017

Hranice

Luboměř u Potštátu

Luboměř pod Strážnou

2017

2017

Hranice

Olšovec

Olšovec

2017

2017

Jeseník

Bukovice u Jeseníku

Jeseník

2016

2018

Jeseník

Seč u Jeseníku

Jeseník

2017

2018

Olomouc

Krnov

Liboš

2016

2017

Prostějov

Alojzov u Prostějova

Alojzov

2017

2017

Prostějov

Jesenec

Jesenec

2016

2017

Přerov

Čekyně

Přerov

2017

2018

Přerov

Penčice

Přerov

2016

2017

Přerov

Penčičky

Přerov

2017

2017

Šumperk

Palonín

Palonín

2016

2017

 

NOVÉ MAPOVÁNÍ:

Katastrální pracoviště

Katastrální území

Obec

Rozsah

Zahájení

Dokončení

Olomouc

Babice u Šternberku

Babice

část

2015

2017

Olomouc

Dalov

Šternberk

část

2016

2018

Olomouc

Hynkov

Příkazy

část

2016

2018

Olomouc

Krakořice

Šternberk

část

2016

2017

Olomouc

Komárov u Mladějovic

Komárov

část

2017

2018

Olomouc

Lhota nad Moravou

Náklo

část

2016

2017

Olomouc

Medlov u Uničova

Medlov

část

2017

2020

Olomouc

Nová Dědina u Uničova

Uničov

část

2016

2017

Prostějov

Bílovice

Bílovice - Lutotín

část

2016

2017

Prostějov

Hluchov

Hluchov

část

2016

2017

Prostějov

Němčice nad Hanou

Němčice nad Hanou

část

2017

2019

Přerov

Hradčany na Moravě

Hradčany

část

2017

2018

Přerov

Trnávka u Lipníku n.B.

Lipník nad Bečvou

část

2016

2017


Poslední změna 08. 02. 2017 10:54:01