Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

02. 01. 2019

V elektronické podobě bylo zaevidováno 2 092 žádostí, z toho bylo 2 042 doloženo v listinné podobě.

K 2. 1. 2019 bylo z celkového počtu 2 042 předložených žádostí v listinné podobě:

  • 1 583 žádostí SCHVÁLENO k podpoře
  • 55 žadatelů dobrovolně ODSTOUPILO od realizace
  • 78 žádostí VYŘAZENO z důvodu nesplnění některé z podmínek dotačního programu
  • 18 žádostí NESPLNILO podmínky vyúčtování dotace
  • 308 žádostí bylo Radou Olomouckého kraje zařazeno do ZÁSOBNÍKU ŽÁDOSTÍ

K 2. 1. 2019 bylo proplaceno 1185 žádostí v objemu 122 506 110,92 Kč.


Poslední změna 02. 01. 2019 16:46:44

© Krajský úřad Olomouckého kraje