Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

11. 12. 2018

V elektronické podobě bylo zaevidováno 2 092 žádostí, z toho bylo 2 042 doloženo v listinné podobě.

K 11. 12. 2018 bylo z celkového počtu 2 042 předložených žádostí v listinné podobě:

  • 1 583 žádostí SCHVÁLENO k podpoře
  • 55 žadatelů dobrovolně ODSTOUPILO od realizace
  • 78 žádostí VYŘAZENO z důvodu nesplnění některé z podmínek dotačního programu
  • 18 žádostí NESPLNILO podmínky vyúčtování dotace
  • 308 žádostí bylo Radou Olomouckého kraje zařazeno do ZÁSOBNÍKU ŽÁDOSTÍ

K 11. 12. 2018 bylo proplaceno 1100 žádostí v objemu 113 608 909,87 Kč.


Poslední změna 11. 12. 2018 13:22:31

© Krajský úřad Olomouckého kraje