Administrace předložených žádostí v rámci dotačního programu

02. 11. 2018

V elektronické podobě bylo zaevidováno 2 092 žádostí, z toho bylo 2 042 doloženo v listinné podobě.

K 31. 10. 2018 bylo z celkového počtu 2 042 předložených žádostí v listinné podobě:

  • 1 581 žádostí SCHVÁLENO k podpoře
  • 49 žadatelů dobrovolně ODSTOUPILO od realizace
  • 78 žádostí VYŘAZENO z důvodu nesplnění některé z podmínek dotačního programu
  • 5 žádostí NESPLNILO podmínky vyúčtování dotace
  • 329 žádostí bylo Radou Olomouckého kraje zařazeno do ZÁSOBNÍKU ŽÁDOSTÍ

K 31. 10. 2018 bylo proplaceno 858 žádostí v objemu 88 859 896,72 Kč.


Poslední změna 02. 11. 2018 10:49:37

© Krajský úřad Olomouckého kraje