3.blok EKOinovačního fóra

03. 12. 2020

3.blok EKOinovačního fóra proběhne už tento čtvrtek na téma „Boj proti suchu – zelená města, zdravá krajina a inovativní zemědělství“. Webinář věnovaný inovativním přístupům a praktickým aplikacím v oblasti modrozelené infrastruktury, obnovy krajiny i lidského přístupu k životnímu prostředí nabídne odpovědi na otázky, zda jsou cestou nápravy adaptační a mitigační opatření, zda je umíme efektivně plánovat a realizovat v krajině a ve městech a zda budeme dost rychlí a využijeme tyto oblasti pro hospodářský rozvoj.

 Od 10 hodin se můžete těšit na příspěvky od:

  • Pavel Zahradníček, výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe)
  • Jiří Schneider, děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU
  • Kristýna Křištofová, Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta UPOL
  • Jiří Malík, předseda, Živá voda
  • Martin Vokřál; jednatel/CEO; ASITIS
  • Jan Labohý; CEO; World from Space
  • Vojtěch Malina, CEO, CleverFarm
  • David Petr, ředitel odboru podnikatelské lokalizace, CzechInvest
  • Petra Počtová, vedoucí Odboru výzkumu a projektů, Lesy České republiky

Webinář je součástí Ekoinovačního fóra – platformy pro diskusi o tom, jak může Česko využít inovace pro nastartování své ekonomiky.

Realizováno v rámci projektu SMART AKCELERÁTOR OLOMOUCKÉHO KRAJE II.

Registrujte se prostřednictvím formuláře nebo sledujte on-line na Facebooku Inovačního centra Olomouckého kraje či webu ČTK

3.blok EKOinovačního fóra


Poslední změna 03. 12. 2020 12:29:17