3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Usnesení č. UZ/23/3/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

 


Důvodová zpráva: 03-Zpráva o činnosti ROK-DZ-ZOK 23-09-16.docx
Přílohy:
03-Příloha č.01-USNESENÍ 99. ROK 24-06-16_str. 2-8.docx
03-Příloha č.02-USNESENÍ 100. ROK 01-07-16_str. 9.docx
03-Příloha č.03-USNESENÍ 101. ROK 21-07-16_str. 10-61.docx
03-Příloha č.04-USNESENÍ 102. ROK 16-08-16_str.62-92.docx
03-Příloha č.05-USNESENÍ 103. ROK 01-09-16_str.93-138.docx
03-Příloha č.06 USNESENÍ 104. ROK 15-09-16.docx