44.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Michal Symerský,
2. náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Protipovodňová opatření Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. B etapa – smlouva o spolupráci

Usnesení č. UZ/23/57/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci, jejíž smluvní strany jsou Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 606 00 Brno, IČ: 70890013, statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308 a Olomoucký kraj, dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat smlouvu o spolupráci dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 44. - PPO Olomouc-II.B etapa-smlouva o spolupráci-OŽPZ-Z-23-09-16.docx
Přílohy:
44. - PPO Olomouc-II.B etapa-smlouva o spolupráci-Př.1-koncepce-OŽPZ-Z-23-09-16.doc
44. - PPO Olomouc-II.B etapa-smlouva o spolupráci-Př.2-vizualizace-OŽPZ-Z-23-09-16.doc
44. - PPO Olomouc-II.B etapa-smlouva o spolupráci-Př.3-smlouva-OŽPZ-Z-23-09-16.doc