35.4.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje

Mgr. Olga Fidrová
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 2016

Usnesení č. UZ/23/46/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2konstatuje , že žádostem o individuální dotaci, podaným po 30. 6. 2016, nebude vyhověno z důvodu dočerpání veškerých finančních prostředků určených na dotace v rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016

 


Důvodová zpráva: 35.4. - Individuální žádosti - důvodová zpráva.docx
Přílohy:
35.4. - Individuální žádosti - Příloha č. 1 a 2.xlsx