18.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Yvona Kubjátová
náměstkyně hejtmana

Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Obecná část

Usnesení č. UZ/23/25/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje úpravu Obecné části Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2016 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 18. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, Obecná část.docx
Přílohy:
18. Příloha č. 1 – změna parametrů v Programu 2016.docx