5.3.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

Ing. Jiří Juřena
vedoucí ekonomického odboru

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 12. 2. 2016

Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2017 – 2018

Usnesení č. UZ/19/10/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí 
a) důvodovou zprávu
b) rozpočtový výhled Olomouckého kraje na období 2017– 2018

 


Důvodová zpráva: 5.3. - Rozpočtový výhled OK na období 2017-2018.doc
Přílohy:
5.3. - Rozpočtový výhled OK 2017-2018 - Příloha č 01 (rozpočtový výhled).xlsx
5.3. - Rozpočtový výhled OK 2017-2018 - Příloha č 02 (Přehledy úvěrů k 31 12 2015).xls
5.3. - Rozpočtový výhled OK 2017-2018 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).xlsx
5.3. - Rozpočtový výhled OK 2017-2018 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).xlsx