12.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Michal Symerský,
2. náměstek hejtmana

Ing. Josef Veselský,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 28. 6. 2013

Protipovodňová opatření na území Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/5/25/2013

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace protipovodňových opatření na území Olomouckého kraje

 


Důvodová zpráva: 12 - Protipovodňová opatření na území OK-OŽPZ-Z-28-06-13 (obnovený).docx
Přílohy:
12. - Protipovodňová opatření na území OK-Př.1-Situace Morava-OŽPZ-Z-28-06-13.docx
12. - Protipovodňová opatření na území OK-Př.2-Situace Bečva-OŽPZ-Z-28-06-13.docx