41.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Ing. Svatava Špalková, vedoucí odboru kancelář ředitele

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016 – dodatky ke smlouvám

Usnesení č. UZ/23/53/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016 s příjemci dle Přílohy č. 2 a Přílohy č. 3, ve znění dle vzorového dodatku k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v Příloze č. 1 důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2016

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 41. Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu PT JSDH obcí OK 2016 – dodatky ke smlouvám.doc