34.

Předkládá: předsedové výborů zastupitelstva
Zpracoval: předsedové výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/23/41/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje:
a) Zápis z 22. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 24. 5. 2016
b) Zápis z 19. zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 1. 6. 2016
c) Zápis z 18. zasedání Výboru pro regionální rozvoj Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 13. 6. 2016
d) Zápis z 19. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 15. 6. 2016
e) Zápis z 18. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 15. 6. 2016
f) Zápis z 23. zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 12. 7. 2016

 


Důvodová zpráva: 34. Zápisy se zasedání výborů ZOK - 23-09-16.docx
Přílohy:
34-Příloha č.01 V-RCR zápis č. 22 - 2016.docx
34-Příloha č.02 V-RCR usnesení č. 22 - 2016.docx
34-Příloha č.03 V-Z zápis č. 19 - 2016.doc
34-Příloha č.04 V-Z usnesení č. 19 - 2016.doc
34-Příloha č.05 V-RR zápis č. 18 - 2016.docx
34-Příloha č.06 V-RR usnesení č. 18 - 2016.doc
34-Příloha č.07 V-F zápis č. 19 - 2016.doc
34-Příloha č.08 V-F usnesení č. 19 - 2019.doc
34-Příloha č.09 V-K zápis č. 18 - 2016.doc
34-Příloha č.10 V-K usnesení č. 18 - 2016.doc
34-Příloha č.11 V-RCR zápis č. 23 - 2016.docx
34-Příloha č.12 V-RCR usnesení č. 23 - 2016.docx