29.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil,
hejtman Olomouckého kraje

Ing. Miroslav Kubín,
vedoucí odboru veřejných zakázek a investic

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Smlouva o spolupráci k projektu „Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie“ připravovanému do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Usnesení č. UZ/23/36/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje uzavření Dohody o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko k projektu „Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie“ dle důvodové zprávy

 
3ukládá podepsat Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko k projektu „Přeshraniční dostupnost Hanušovice – Stronie Ślaskie“ dle bodu 2 usnesení

O: Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje
Důvodová zpráva: 29. Smlouva o spolupráci k projektu Interreg V-A Česká republika-Polsko-OVZI-Z23-09-2016.docx
Přílohy:
29. Příloha č. 1 Dohoda Hanušovice-Stranie Sloskie-OVZI-ZOK-23-09-2016.docx