28.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, DiS.,
náměstek hejtmana

Ing. Radek Dosoudil,
vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Vyhodnocení přijatých žádostí v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.

Usnesení č. UZ/23/35/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí dotace žadatelům v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. se žadateli dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: Bc. Pavel Šoltys, DiS., náměstek hejtmana


5zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 3 usnesení s výjimkou údajů, schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje

 


Důvodová zpráva: 28.-Vyhodnocení přijatých žádostí-Z-23-9-16-DZ.doc
Přílohy:
28.-Příloha č. 1-Seznam žádostí doporučených k podpoře-Z-23-9-16.docx
28.-Příloha č. 2-Vzor Smlouvy o poskytnutí dotace-Z-23-9-2016.docx