26.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Bc. Pavel Šoltys, Dis, náměstek hejtmana
Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Projekty spolufinancované z evropských fondů ke schválení financování

Usnesení č. UZ/23/33/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje financování realizace projektů dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy v případě získání dotace

 


Důvodová zpráva: 26. Projekty spolufinancované z evropských fondů ke schválení financování-OSR-Z23-9-16.doc
Přílohy:
26. Přiloha c. 1-Podané žádosti o dotaci-OSR-Z23-9-16.xlsx