24.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: MUDr. Michael Fischer 1. náměstek hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Dotační program Olomouckého kraje Program pro vzdělávání ve zdravotnictví v roce 2016 – vyhodnocení

Usnesení č. UZ/23/31/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu

 
2schvaluje poskytnutí dotací příjemcům dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy

 
3schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy, ve znění dle vzorové veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy

 
4ukládá podepsat smlouvy dle bodu 3 usnesení

O: MUDr. Michael Fischer, 1. náměstek hejtmana


5zmocňuje Radu Olomouckého kraje k provádění změn veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle bodu 3 usnesení, s výjimkou údajů, schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje
 


Důvodová zpráva: 24.-Dotační program OK pro oblast zdravotnictví OZ-DZ.doc
Přílohy:
24.-P1-Seznam žadatelů.xls
24.-P2 - Vzor Smlouva na akci.docx