23.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Mgr. Yvona Kubjátová,
náměstkyně hejtmana

Mgr. Irena Sonntagová,
vedoucí odboru sociálních věcí

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2017–2020

Usnesení č. UZ/23/30/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2017–2020

 


Důvodová zpráva: 23.-Krajský plán vyrovnávání příl. pro os. se ZP na období 2017-2020-OSV-ZOK 23. 9. 2016.doc
Přílohy:
23.-Příloha č. 1-Krajský plán vyrovnávání příl. pro os. se ZP 2017-2020-OSV-ZOK 23. 9. 2016.docx