10.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Zdeněk Švec
náměstek hejtmana

Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru školství, sportu a kultury

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

Usnesení č. UZ/23/16/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí důvodovou zprávu
 
2schvaluje dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem dle Přílohy č. 1 – 2 důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 10.-DZ-Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací-OŠSK-Z23-09-16.doc
Přílohy:
10.-Příloha č. 1-Dodatky zřizovacích listin školských PO-OŠSK-Z23-09-16.doc
10.-Příloha č. 2-Dodatky zřizovacích listin školských PO-OŠSK-Z23-09-16.docx