2.

Předkládá: Rada Olomouckého kraje
Zpracoval: Ing. Jiří Rozbořil
hejtman Olomouckého kraje
Ing. Luděk Niče
vedoucí odboru tajemníka hejtmana

Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

konané dne 23. 9. 2016

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Usnesení č. UZ/23/2/2016

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:

1bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ke dni 1. 9. 2016:
a) s termínem plnění k 23. 9. 2016 dle části A) důvodové zprávy
b) s průběžnými termíny plnění dle části B) důvodové zprávy

 
2prodlužuje termín plnění svých usnesení dle části A) důvodové zprávy

 


Důvodová zpráva: 2. Kontrola plnění usnesení ZOK 23-09-16 docx..docx