ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 30. 10. 2020

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
3.UZ/1/1/2020Určení předsedajícího pro ustavující zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 30. 10. 2020
3.1.UZ/1/2/2020Schválení ad hoc Jednacího řádu Zastupitelstva Olomouckého kraje pro ustavující zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 30. 10. 2020
4.UZ/1/3/2020Volba ověřovatelů zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 30. 10. 2020
5.UZ/1/4/2020Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje dne 30. 10. 2020
6.UZ/1/5/2020Stanovení počtu členů rady kraje, počtu uvolněných členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a stanovení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
7.UZ/1/6/2020Volba hejtmana, náměstků hejtmana, určení náměstka hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, volba dalších členů rady a uvolněného člena zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu
11.UZ/1/7/2020Svěření úkolů členům Rady Olomouckého kraje
12.UZ/1/8/2020Odměňování členů Zastupitelstva Olomouckého kraje a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů a poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Olomouckého kraje
13.UZ/1/9/2020Návrh na zřízení a personální obsazení Finančního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje pro funkční období 2020–2024
14.1.UZ/1/10/2020Různé – Záměr pořízení linky na výrobu nanoroušek a jednorázových roušek