ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 19. 11. 2012

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
6.UZ/1/1/2012Usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 19. 11. 2012
12.UZ/1/2/2012Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava