ZASTUPITELSTVO OLOMOUCKÉHO KRAJE

Termín jednání: 19. 9. 2014

Bod: Usnesení: Seznam přijatých usnesení:
1.UZ/12/1/2014Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
1.1.UZ/12/2/2014Jednací řád Zastupitelstva Olomouckého kraje – technická úprava
1.2.UZ/12/3/2014Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje – technická úprava
2.UZ/12/4/2014Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
3.UZ/12/5/2014Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
4.1.1.UZ/12/6/2014Dodatek č. 13 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
4.1.2.UZ/12/7/2014Dodatek č. 2 zřizovací listiny Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizace
4.2.UZ/12/8/2014Dodatky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací
4.3.UZ/12/9/2014Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v oblasti kultury
4.4.UZ/12/10/2014Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací ve zdravotnictví
4.5.UZ/12/11/2014Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací v sociální oblasti
5.1.UZ/12/12/2014Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku městysi Hustopeče nad Bečvou
6.1.UZ/12/13/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - rozpočtové změny
6.2.UZ/12/14/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - účelové dotace ze státního rozpočtu obcím Olomouckého kraje
6.3.UZ/12/15/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - plnění rozpočtu k 31. 7. 2014
6.4.UZ/12/16/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 - žádost obce Brodek u Konice
6.5.UZ/12/17/2014Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – Významné projekty Olomouckého kraje
7.UZ/12/18/2014Olomouc 2015 - Mistrovství Evropy v kopané hráčů do 21 let
8.UZ/12/19/2014Prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně
9.UZ/12/20/2014Vzdání se práva a prominutí pohledávek školských příspěvkových organizací
10.UZ/12/21/2014Poskytnutí finančního příspěvku obci Tučín a statutárnímu městu Přerov na výstavbu cyklostezek v roce 2014
10.1.UZ/12/22/2014Poskytnutí finančního příspěvku obci Pivín na vybudování obslužné komunikace v roce 2014
11.UZ/12/23/2014Žádost obce Police o finanční příspěvek
12.UZ/12/24/2014Zpráva o řešení sloučení dopravní obslužnosti v Olomouckém kraji od 1. 1. 2015
13.UZ/12/25/2014Dohoda o vzájemném spolufinancování Realizační dokumentace k řešení dopravní obslužnosti v hraničních oblastech mezi Pardubickým a Olomouckým krajem
14.1.UZ/12/26/2014Majetkoprávní záležitosti – věcná břemena
14.2.UZ/12/27/2014Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
14.3.UZ/12/28/2014Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
14.4.UZ/12/29/2014Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
14.5.UZ/12/30/2014Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
14.6.UZ/12/31/2014Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
14.7.UZ/12/32/2014Majetkoprávní záležitosti – užívání nemovitého majetku
14.7.1.UZ/12/33/2014Majetkoprávní záležitosti - užívání nemovitého majetku - DODATEK
14.8.UZ/12/34/2014Regionální letiště Přerov a. s.
15.UZ/12/35/2014Revokace usnesení č. UZ/11/11/2014 - Rozpočet Olomouckého kraje 2014 – Významné projekty Olomouckého kraje
16.UZ/12/36/2014Pravidla Olomouckého kraje pro poskytování příspěvků v oblasti sportu v roce 2015
17.UZ/12/37/2014Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
18.UZ/12/38/2014Obecně závazná vyhláška, kterou se mění závazná část Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje
19.UZ/12/39/2014Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji
20.UZ/12/40/2014Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji
21.UZ/12/41/2014Dotační program Olomouckého kraje pro sociální oblast pro rok 2014
22.UZ/12/42/2014Racionalizace zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem
23.UZ/12/43/2014Dotační program Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví pro rok 2014 - vyhodnocení žádostí
24.UZ/12/44/2014Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
25.UZ/12/45/2014Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí – Smlouva o spolupráci
26.UZ/12/46/2014Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – licenční smlouvy
27.UZ/12/47/2014Aktualizace plánu investičních akcí na rok 2014
28.UZ/12/48/2014Neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2014 - II. etapa a finanční příspěvky z rozpočtu Olomouckého kraje obcím Olomouckého kraje
29.UZ/12/49/2014Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
29.1.UZ/12/50/2014Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
30.UZ/12/51/2014Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Pavlu Novákovi
31.UZ/12/52/2014Navýšení příspěvku - Felix anima o.s.
32.UZ/12/53/2014Program podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015
33.1.UZ/12/54/2014Různé – Informace o vývoji spolupráce Olomouckého kraje s Čínou