Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod (příjem žádostí 30.3. - 13.4.)

Výstavba a dostavba, vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod (příjem žádostí    30. 03. 2017 - 13. 04. 2017)

Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017

Cílem dotačních titulů 1 – 3 je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních a vodohospodářských funkcí území.

Dotační titul 2

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • výstavbu a dostavbu vodovodů včetně souvisejících objektů pro veřejnou potřebu,

  • výstavbu a rekonstrukci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání, s cílem splnění ukazatelů jakosti pitné vody   stanovených právními předpisy.

Žádost o dotaci bude v portálu Komunikace pro občany přístupná v termínu příjímání žádostí. Cvičná žádost je v tomto portálu k dispozici již nyní.

Soubor typu pdfPRAVIDLA Fond na podporu VH DT č.2 VÝSTAVBA A DOSTAVBA VODOVODŮ PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A ÚPRAVEN VOD(510,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva dotace 2017(66,5 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Jana Němečková
vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.nemeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706
Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717


Poslední změna 22. 02. 2017 10:03:50

© Krajský úřad Olomouckého kraje