Výměna patrových přepínačů (switchů)

18. 10. 2016

Wikipedie: „Switch (česky přepínač) je v informatice aktivní prvek v počítačové síti, který propojuje jednotlivé prvky do hvězdicové topologie. Switch obsahuje větší či menší množství síťových portů (až několik stovek), na něž se připojují síťová zařízení nebo části sítě. Switch přeposílá síťový provoz jenom do těch směrů, do kterých je to potřeba, čímž se odlišuje od jednoduššího hubu.“

V těchto dnech probíhá výměna patrových přepínačů v obou budovách Krajského úřadu Olomouckého kraje. Důvodem je plánovaná obnova zařízení. Akce je náročná technicky i organizačně. V procesu výměny je nutné odpojit příslušnou část vnitřní sítě úřadu. Z tohoto důvodu je činnost prováděna po skončení oficiální pracovní doby tak, aby co nejméně narušila chod úřadu. Pro pracovníky informatiky to představuje zvýšené úsilí nad rámec obvyklých pracovních činností. Snahou je, aby služby, poskytované veřejnosti, byly omezeny na co nejkratší dobu. Tento záměr se daří plnit.


Poslední změna 18. 10. 2016 06:42:51

© Krajský úřad Olomouckého kraje