Užitečné odkazy

https://svt.sfzp.cz  - seznam registrovaných výrobků

http://www.mpo.cz/dokument167893.html - oficiální jmenný seznam osob způsobilých k instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů (OZE) na webu Ministerstva průmyslu a obchodu

www.opzp.cz - webové stránky Operačního programu Životní prostředí (2014 - 2020)


Poslední změna 07. 09. 2017 10:23:13

© Krajský úřad Olomouckého kraje