Ukončené dotační programy

01_Program na podporu podnikání 2019

03_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019

04 _Program na podporu lesních ekosystémů 2018–2020 (příjem žádostí 1. 1. - 31. 5. 2019)

 • informace k programu zde

05_Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje

07_Program na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019

10_Program na podporu práce s dětmi a mládeží v Olomouckém kraji v roce 2019

 • informace k programu zde

11_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 4 .2. - 20. 2. 2019)

 • informace k programu zde

12_ Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2019

13_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019

14_Dotační program pro sociální oblast 2019

15_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 (příjem žádostí 18. 1. – 8. 2. 2019)

 • informace k programu zde

16_Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 (příjem žádostí 18. 1. – 8. 2. 2019)

 • informace k programu zde

17_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí od 22.10.2018 - 9.11.2018)

18_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019

19_Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2019  (příjem žádostí 18. 1. - 18. 2. 2019)

 • informace k programu zde

21_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 18. 1. - 18. 2. 2019)

 • informace k programu zde

22_Program památkové péče v Olomouckém kraji 2019

25_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019

 • informace k programu zde

27_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 (příjem žádostí 18. 1. - 18. 2. 2019)

 • informace k programu zde

29_Program pro oblast protidrogové prevence v roce 2019

30_ Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019

35_Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2019

36_Program na podporu JSDH 2019

37_Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019

38_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2019

39_ Program pro vzdělávání v paliativní péči v roce 2019

40_Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 (příjem žádostí 18. 1. – 8. 2. 2019)

 • informace k programu zde

42_Víceletá podpora významných kulturních akcí

 • informace k programu zde

43_Víceletá podpora voblasti sportu


Poslední změna 12. 06. 2019 07:52:00

© Krajský úřad Olomouckého kraje