Ukončené dotační programy

01_Program na podporu podnikání 2019

03_Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019

05_Program na podporu včelařů na území Olomouckého kraje

11_Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 4 .2. - 20. 2. 2019)

  • informace k programu zde

12_ Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2019

13_Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019

14_Dotační program pro sociální oblast 2019

15_Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019 (příjem žádostí 18. 1. – 8. 2. 2019)

  • informace k programu zde

16_Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 (příjem žádostí 18. 1. – 8. 2. 2019)

  • informace k programu zde

17_Program na podporu sportovní činnosti v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí od 22.10.2018 - 9.11.2018)

18_Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2019

19_Program na podporu volnočasových a tělovýchovných aktivit v Olomouckém kraji v roce 2019  (příjem žádostí 18. 1. - 18. 2. 2019)

  • informace k programu zde

21_Program na podporu handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji v roce 2019 (příjem žádostí 18. 1. - 18. 2. 2019)

  • informace k programu zde

22_Program památkové péče v Olomouckém kraji 2019

25_Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019

  • informace k programu zde

27_Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 (příjem žádostí 18. 1. - 18. 2. 2019)

  • informace k programu zde

30_ Program na podporu zdraví a zdravého životního stylu v roce 2019

35_Dotační program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2019

36_Program na podporu JSDH 2019

37_Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2019

38_Program na podporu poskytovatelů paliativní péče v roce 2019

39_ Program pro vzdělávání v paliativní péči v roce 2019

40_Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 (příjem žádostí 18. 1. – 8. 2. 2019)

  • informace k programu zde

42_Víceletá podpora významných kulturních akcí

  • informace k programu zde

43_Víceletá podpora voblasti sportu


Poslední změna 18. 04. 2019 13:20:47

© Krajský úřad Olomouckého kraje