Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

25. 10. 2017

Ve čtvrtek 19. října 2017 se uskutečnilo další z tematických setkání realizovaných v projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje, tentokrát na téma Stáže pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů. Pro školy, které si vybraly pro svůj školní projekt „šablonu“ s tímto obsahem, bylo přínosné setkání se zástupci škol, které již stáže realizovaly. Své zkušenosti předali zástupci Střední školy lesnické Hranice, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh a Gymnázia Palackého a Střední odborné školy živnostenské Přerov, s.r.o.. Následovala živá diskuze.  Prezentace z jejich vystoupení jsou v přílohách, a to i s kontakty pro případné další dotazy.

Program jednání a prezentace jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

img-2950.jpg


Poslední změna 25. 10. 2017 09:26:02

© Krajský úřad Olomouckého kraje