Setkání kariérových poradců středních škol v Šumperku

26. 03. 2018

Projekt KAP na své platformě pro odborné a celoživotní vzdělávání a kariérové poradenství zorganizoval tematické setkání kariérových poradců ze středních škol ve středu 14. 3. 2018 v prostorách SOŠ, Zemědělská 3, Šumperk. Bylo to první z pravidelných setkání, která se budou konat cca 1x za půl roku. Potřeba potkávat se pravidelně vzešla z požadavku samotných učitelů. Na setkání byl dán prostor účastníkům ke sdílení zkušeností s činností poradců, k předání dobré praxe a taky se hledala společně řešení různých potíží. Jako jedna z možných podpor práce kariérového poradce byl účastníkům odprezentován produkt Salmondo, kterým lze pokrýt části osnov zaměřené na trh práce, ale zejména úspěšně splnit poradenskou roli a zároveň poradcům ulehčit. Více na Salmondo.

Podobné setkání bude realizováno 11. dubna 2018 v Olomouci, čímž zároveň vycházíme vstříc poradcům z pohledu dostupnosti akce.

Program jednání a prezentace jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

img-3447.jpg


Poslední změna 26. 03. 2018 10:38:05

© Krajský úřad Olomouckého kraje