Semináře k tvorbě ŠAP pro celou Moravu

30. 10. 2017

V první polovině října byly ve spolupráci RT projektu KAP a  Národního ústavu vzdělávání (NÚV) realizovány v prostorách kongresového sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje semináře k tvorbě školních akčních plánů (ŠAP) a plánů aktivit (PA) pro střední a vyšší  odborné školy z celé Moravy.

Rádi bychom zprostředkovali informace i těm pedagogům a tvůrcům ŠAP, kteří se semináře osobně nezúčastnili,  a případným dalším zájemcům. 

Pro tuto cílovou skupinu je připravena ze strany NÚV kompletní sada metodické podpory ve formě několika kratších videoprezentací ke každé z povinných oblastí, k nimž je ke stažení i powerpointová prezentace, která je ve videu použitá. Jsou umístěné na webu projektu P-KAP (metodická podpora středním a vyšším odborným školám k efektivnímu využívání akčního plánování a vytváření vlastních plánů aktivit a školních akčních plánů)  a na youtube kanále NÚV. Odkazy jsou uvedeny níže.

Videoprezentace pro nepovinné oblasti intervence se budou natáčet v první polovině listopadu, k těmto oblastem poskytujeme přílohu metodiky, která obsahuje vymezení všech tří oblastí pro potřeby tvorby školních akčních plánů či plánů aktivit. Její součástí jsou i konkrétní příklady některých cílů, které si může škola ve svém ŠAP či PA naplánovat.

Odkaz na metodiku k nepovinným oblastem intervence:

 www.nuv.cz/file/836/

Odkaz na videometodiky k jednotlivým povinných  oblastem intervence včetně prezentací ke stažení:

- podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol a firem

 www.nuv.cz/p-kap/podpora-odborneho-vzdelavani-vcetne-spoluprace-skol-a

- podpora kompetencí k iniciativě, kreativitě a podnikavosti:

 www.nuv.cz/p-kap/podpora-kompetenci-k-podnikavosti-a-kreativite

- podpora polytechnického vzdělávání

 www.nuv.cz/p-kap/podpora-polytechnickeho-vzdelavani

- rozvoj kariérového poradenství

 www.nuv.cz/p-kap/rozvoj-karieroveho-poradenstvi

- rozvoj škol jako center celoživotního učení

 www.nuv.cz/p-kap/rozvoj-skol-jako-center-celozivotniho-uceni

- podpora inkluze

www.nuv.cz/p-kap/podpora-inkluze


Poslední změna 30. 10. 2017 11:06:36

© Krajský úřad Olomouckého kraje