Seminář k programu ERASMUS +

13. 11. 2017

Program  ERASMUS+ už školy dobře znají a jeho spojení s podporou výuky cizích jazyků také. Každoročně je ale spousta nových informací a tudíž nových příležitostí. Proto byl v rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje realizován dne 10. 11. 2017 v kongresovém sále krajského úřadu seminář k novým výzvám pro rok 2018. Semináře se zúčastnilo 25 účastníků, kteří se živě zapojovali do diskuse s přednášejícími – zástupci Domu zahraniční spolupráce.

Program jednání a prezentace jsou uloženy ve složce Pořádané akce.

img-2970.jpg


Poslední změna 13. 11. 2017 15:05:22

© Krajský úřad Olomouckého kraje