Řešení mimořádné situace na vodních dílech a realizace opatření sloužících k předcházení a odstraňování následků povodní“ (příjem žádostí 3. 04. do 29. 06.)

Řešení mimořádní situace na vodních dílech a realizace opatření sloužící k předcházení a odstraňování následků (příjem žádostí 03. 04. – 29. 06. 2018)

 

Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2018

Cílem dotačních titulů 1 – 2 je podpora opatření v situaci, kdy došlo k narušení nebo mimořádnému ohrožení základních funkcí území škodlivým působením sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli a záměry Olomouckého kraje. Jedná se zejména o řešení mimořádných situací (havárií) v zásobování pitnou vodou, odvádění a likvidaci odpadních vod, odstraňování a zabránění škodám na vodních dílech v majetku obcí v důsledku povodňové situace.

 

Dotační titul 2

V rámci tohoto dotačního titulu je možné žádat o dotaci na:

  • realizaci opatření k odstranění havárií na vodních dílech v majetku nebo provozování obcí vzniklých při mimořádných situacích v souvislosti s povodňovými stavy,

  • realizace preventivních opatření sloužících k předcházení povodňovým situacím,

  • odstraňování následků povodňových situací vzniklých za povodně na vodním toku, bleskové nebo zvláštní povodně na vodním díle, či jiného mimořádného stavu ohrožujícího životy, zdraví a majetek obce nebo jeho obyvatel.

 

Soubor typu pdfPRAVIDLA DT 2-ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACE NA VODNÍCH DÍLECH A REALIZACE OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍCH K PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ NÁSLEDKŮ POVODNÍ(589,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxVzorová veřejnoprávní smlouva-vzor07-obce-mesta-akce-2018(52,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfDotace obcím na mimořádné události-Žádost DT 2(94,9 kB)stáhnout

Kontakty

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení, vodní hospodářství, rybářství, geologie
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 630 v.kubisova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 717
Ing. Jana Němečková
vodní hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení vodního hospodářství
   585 508 405 j.nemeckova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 706


Poslední změna 28. 02. 2018 09:01:48

© Krajský úřad Olomouckého kraje