Radní poznávali Zábřežsko spolu se senátory

06. 03. 2013

První výjezdní jednání v novém volebním období absolvovali členové Rady Olomouckého kraje v úterý 5. března 2013 v Zábřehu a jeho okolí. Část programu je doprovázeli také předseda senátu Milan Štěch a senátoři Martin Tesařík a Karel Korytář.

Hejtman Jiří Rozbořil a jeho kolegové z krajské rady nejprve debatovali se starosty z obcí správně spadajících pod obec s rozšířenou působností Zábřeh (region s 34 tisíci obyvateli) především o rozvojových prioritách, o dopravní obslužnosti ve vazbě na sousední Pardubický kraj, o nezbytnosti nápravy zanedbané silniční sítě. Starostové se zajímali také o záměry kraje v oblasti likvidace odpadů a postěžovali si na nadměrnou byrokracii v evropské dotační agendě.

Při besedě se studenty zábřežského gymnázia se k hejtmanovi Jiřímu Rozbořilovi připojili také předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan Štěch a senátoři Martin Tesařík a Karel Korytář. Společně si pak prohlédli v Zábřehu provoz firmy HDO, která s více než čtyřmi stovkami zaměstnanců patří k vůbec největším zaměstnavatelům na Zábřežsku. V HDO se brousí a leští komponenty především pro automobilový průmysl, přitom firma kooperuje s dalšími menšími dodavateli a dokonce i s dílnami ve věznici Mírov. „Pro nás bylo velmi pozitivní zprávou, že firma HDO připravuje rozšíření svých výrobních prostor a předpokládá zvýšení počtu svých zaměstnanců o další stovku, což může významně ovlivnit míru zaměstnanosti v tomto regionu,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Při pracovním obědě v Rekreačním středisku Bozeňov v Dolním Bušínově se diskutovalo se zástupci největších firem ze Zábřežska mimo jiné o dostupnosti pracovních sil a o možnostech zlepšení systému jejich vzdělávání.

V odpoledním programu výjezdního jednání rady pak nechyběla návštěva opraveného kostel sv. Barbory spojená s hudebními ukázkami z činnosti Základní umělecké školy v Zábřehu. Na setkání se zástupci neziskového sektoru se pak debatovalo především o zdrojích financování jejich činnosti a při závěrečné prohlídce Masarykovy školy starosta Zábřeha František John představil krajským radním rozvojové záměry svého města včetně projektu na komplexní modernizaci objektu školy, která umožní rozvoj a zkvalitnění výuky pro místní základní uměleckou školu.

„Průběžná komunikace s obcemi a poznávání života v jednotlivých regionech kraje nám přináší nezprostředkovanou zpětnou vazbu a usnadní nám naše rozhodování a stanovování priorit. Novinkou bylo tentokrát propojení našeho programu s výjezdem senátorů na Zábřežsko. Osvědčilo se nám to, takže při přípravě dalších výjezdních jednání rady bychom chtěli v této praxi pokračovat,“ uvedl hejtman Rozbořil.

img-5500-2.jpg
img-5394-2.jpg
img-5357-2.jpg
img-5328-2.jpg
img-5286-2.jpg
img-5256-2.jpg
img-5385-titulka.jpg


Poslední změna 06. 03. 2013 14:45:20

© Krajský úřad Olomouckého kraje